+31 (0)6 20 88 15 46 alexandra@chapeaucoachingplus.nl

Privacybeleid

Privacybeleid

CHAPEAU CoachingPlus (verder te noemen CHAPEAU)

CHAPEAU behandelt de door u – al dan niet via de website – aan ons
verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Op deze pagina informeren wij u welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

PERSOONSGEGEVENS

Ten behoeve van onze dienstverlening vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. (naam, woonplaats, adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, betalingsgegevens).

CHAPEAU gebruikt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst cq opdrachtbevestiging voor haar dienstverlening.
Gegevens die u ons in het kader van een opdracht of correspondentie verstrekt bewaren wij niet langer dat strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld (gedurende de looptijd van de opdrachtbevestiging) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

CHAPEAU verwerkt uw persoonlijke gegevens onder andere voor de volgende doelen en deze worden aan derden ter beschikking gesteld:

  • om u te kunnen contacteren, vraag te kunnen beantwoorden (bellen, e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld over een workshop waar u zich voor heeft aangemeld, of opdracht (bv coachtraject) die u geplaatst heeft, bestelling te kunnen verwerken);
  • voor het afhandelen van uw betaling;
  • voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
  • om u van (nieuwe) producten en diensten van CHAPEAU op de hoogte te houden – om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten;
  • voor dienstverlenende samenwerking met andere ondernemingen;
  • om onze (toekomstige) CHAPEAU~FLITS (nieuwsfeiten) te kunnen versturen;
  • of voor zover wij daartoe wettelijk zijn of worden verplicht.

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen; een waterdichte beveiliging daarentegen kunnen wij niet garanderen. Geen enkele manier van gegevensoverdracht via internet of een andere online methode is 100% veilig.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Als u een opdracht plaatst of u aanmeldt voor een workshop, hebben wij uw gegevens nodig om uw opdracht uit te voeren. Zoals u gewend bent leggen we altijd onze afspraken vast in een schriftelijke opdrachtbevestiging, die we beiden ondertekenen. CHAPEAU bewaart uw gegevens op een beveiligde computer.

SOCIAL MEDIA

De social media knoppen op mijn website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken LinkedIn en Facebook en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees
de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

PRIVACYBELEID ANDERE WEBSITES

De website CHAPEAU CoachingPlus bevat links naar andere websites, die wellicht andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op de website CHAPEAU CoachingPlus worden genoemd. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

INSCHAKELEN VAN DERDEN EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

CHAPEAU zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door mij te informeren, via een mail aan alexandra@chapeaucoachingplus.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

KLACHT INDIENEN

Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail zenden naar alexandra@chapeaucoachingplus.nl Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en daarop zo spoedig mogelijk reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u daarover contact opnemen met de Autoriteit Persoons-gegevens en eventueel daar een klacht indienen.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze website virusvrij is, maar kunnen dat niet garanderen. Onze website maakt gebruik van een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL). Ook nemen wij passende maatregelen om onze gegevens-bestanden te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Dit doen wij door actuele virusscanners en beveiligingsprogramma’s te gebruiken.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING & HEEFT U NOG VRAGEN iz PRIVACYBELEID?

CHAPEAU CoachingPlus behoudt ten allen tijde het recht deze privacy verklaring te wijzigen. Vragen? Stuur een e-mail naar alexandra@chapeaucoachingplus.nl

Veenendaal, 24 mei 2018. (I)

Anders kijken? Maak een afspraak of neem contact op...

Contact Afspraak maken

Coaching

Verruim je blik, verander van perspectief: dit is de route naar voortdurende groei voor mens, manager en organisatie. CHAPEAU CoachingPlus houdt je scherp, flexibel en creatief.

Systemisch werken

Door 'systemisch werk' ontdek je de knopen in jezelf, vaak verbonden met je opvoeding en gezin van herkomst: ik- en mijn ikken'. Systemisch werk maakt zichtbaar.

Kinderen

Ieder kind is uniek en hoort te stralen. Kinderen van deze tijd staan voor grote uitdagingen en dragen veel kwaliteiten in zich. De kunst is deze te (laten) vieren.

Verbinden

Door anders te (net)werken, creëer je nieuwe kansen. CHAPEAU verbindt ziel met zakelijkheid, onder meer voor Flexian Organisatieadvies te Venray.

Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations

Voordelig website laten maken? Ga naar Zeg maar Alex.